top of page

Little Friday w/ Blanchita

Blanchita

Little Friday w/ Blanchita
Little Friday w/ Blanchita

06. 6. 2024 20:00

Praha 7, Letná, 170 00 Praha 7, Czechia

▶️ Blanchita is a Prague-based Czech artist delivering electrifying timbres and vibrant rhythms that move and shake in unexpected places. Moving gracefully between EBM-inflected disco, dark wave, or ageless classics, with some psychedelic nuances that create fresh atmospheres.

▶️ Blanchita je česká umělkyně sídlící v Praze, která přináší elektrizující tóny a živé rytmické pohyby na nečekaných místech. Pohybuje se s elegancí mezi EBM ovlivněným diskem, dark wave nebo věčnými klasikami, s některými psychedelickými nuancemi, které vytvářejí svěží atmosféru.

⛓️ https://soundcloud.com/blanchita-prg

bottom of page